Voorzieningen

Doel
Jeugd en Gezin Ondersteuning bij op groeien en opvoeding
Ondersteuning bij verslaving Gevolgen van verslaving voor de omgeving verbeteren
Welzijn & ondersteuning Organisaties die Welzijn ondersteunen
Verzorgde reizen Reizen met extra zorg
Informatie over scheiden Voorlichting aan partners
Wandelen op zondag Samen wandelen en praten
Begroten en budgetteren Meer grip krijgen op uw financiën
AED: Bij hartstilstand
Ouderenorganisaties Drimmelen Ouderenorganisaties die zijn actief in Drimmelen
Fysio- en ergo therapie Waar u fysiotherapie en ergotherapie kunt krijgen
WLZ Voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben
Buurtbemiddeling Problemen tussen buren voorkomen of oplossen
PGB Persoons Gebonden Budget Een budget dat u kunt krijgen om zelf uw zorg of hulpmiddelen te regelen
Rijden in een auto Als u wilt en kunt autorijden
Werken met een beperking Een passende baan vinden
Woonzorgcentra Wonen, verzorging, verpleging, behandeling en welzijn voor ouderen en/of verzorgingsbehoevende personen.
Jongerenzorg Zorg voor jongeren met problemen
Zorg en Welzijn Voor gezondheid en welzijn
Samen met dorpsgenoten of anderen Samen dingen doen
Interculturele zorg Zorg voor inwoners met meerdere achtergronden
Leven met lichamelijke beperkingen Ondersteuning bij lichamelijke beperkingen
Hulp bij rouwen Ondersteuning
Veiligheidsorganisaties Organisaties ter bevordering van veiligheid
Algemene verzorging & welzijn Wie kan u verzorgen of uw welzijn verbeteren
Leven met psychische problemen Waar je terecht kunt bij psychische problemen
Hulp bij problemen Als je tegen psychosociale problemen oploopt