Leven met psychische problemen

Doel: 
Waar je terecht kunt bij psychische problemen

GGz Breburg

Beschrijving: 
GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit deeltijdbehandeling of opname.

Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding, en preventieve cursussen zijn mogelijk.Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar.

088 0161616
Openingstijden: 

In nood en dringende hulp gewenst, moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij zorgen voor doorverwijzing als dat nodig is.

Buro MAKS

Beschrijving: 

Wij zijn Buro MAKS. Wij bieden gespecialiseerde hulpverlening aan kinderen/jeugd en volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Bij vormen van psychiatrische/psychosociale problematiek kunt u onder andere denken aan : autisme, angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD. Wij werken ambulant in verschillende regio´s en in dit geval in Drimmelen.

088-4008800
Openingstijden: 

Buro MAKS is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00uur via het centrale telefoonnummer 088-4008800.