Leven met psychische problemen

Doel: 
Waar je terecht kunt bij psychische problemen

GGz Breburg

Beschrijving: 
GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit deeltijdbehandeling of opname.

Ook woonondersteunende zorg, ondersteuning bij dagbesteding, en preventieve cursussen zijn mogelijk.Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar.

088 0161616
Openingstijden: 

In nood en dringende hulp gewenst, moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij zorgen voor doorverwijzing als dat nodig is.