Voorzieningen

Voorzieningen Doel Bewerken
Activiteiten voor vrijwilligers Voor welke activiteiten kunnen vrijwilligers waar terecht
AED: Bij hartstilstand
Alarmering, Persoonlijke In noodgevallen personen of diensten of diensten alarmeren
Algemene verzorging & welzijn Wie kan u verzorgen of uw welzijn verbeteren
AOW en Pensioen minstens 65 jaar of ouder: Welke inkomensrechten?
Begeleiding Mensen in eigen kracht zetten
Begroten en budgetteren Meer grip krijgen op uw financiën
Belangenbehartiging Belangenbehartiging voor inwoners met beperkingen
Belasting(en) Belangrijke belastingen die u meestal moet betalen
Bevallen Wie helpt bij of na bevalling
Bewonersgroepen Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving
Bibliotheken Ontwikkeling en ontplooiing van individu en samenleving
Bij ongelukken Wie te bellen
Bijstand Extra inkomen bij een laag inkomen
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Voor het starten of problemen oplossen bij eigen bedrijf
Bijzondere bijstand Voor noodzakelijk te maken kosten
Blokkeren van passen Hoe Uw bankpas(sen) en Creditcard te ANWB-pas, tankpas, airmiles-pas e blokkeren bij vermissing
Boodschappenservice Mogelijkheden om uw boodschappen bezorgd te krijgen
Bus/Trein Vervoer met trein en bus
Buurtbemiddeling Problemen tussen buren voorkomen of oplossen
Buurtsportcoaches Sport- en beweegaanbod voor inwoners Drimmelen
Collectieve ziektekostenverzekering Verzekering tegen verlaagd tarief
Dagverzorging/Dagbesteding Waar kunt u dagverzorging krijgen
Deeltaxi Vervoer van deur tot deur
Een gesprek Kunnen praten als je er behoefte aan hebt
Eetpunten Verstrekken van een warme maaltijd tegen een kleine vergoedeing
Er zijn op dit moment nog geen pagina's met dit thema.
Formulieren invullen Hulp bij formulieren invullen
Fysio- en ergo therapie Waar u fysiotherapie en ergotherapie kunt krijgen
Gehandicaptenparkeerkaart Op speciale parkeerplaatsen parkeren
Gehandicaptenvervoer Speciale vervoersvoorzieningen voor gehandicapten en invaliden.
Gehandicaptenzorg Advisering rond handicap, ontwikkelingsachterstand, functiebeperking of chronische ziekte
Geldzaken Hulp bij inkomensproblemen
Gereden worden Meerijden in de auto van een ander
Huisartsen De huisarts is de dokter naar wie je het eerst gaat als je je ziek voelt.
Huiselijk geweld Wat te doen bij huiselijk geweld
Huishoudelijke ondersteuning Hulpverlening, als u de huishouding niet meer zelf kunt doen
Hulp bij huiselijk geweld Waar kunt u terecht
Hulp bij problemen Als je tegen psychosociale problemen oploopt
Hulp bij rouwen Ondersteuning
Hulp voor getroffenen Hulp als u door een ramp, ongeluk of misdrijf bent getroffen
Huurtoeslag Het verlichten van woonlasten voor lagere inkomensgroepen
Individuele Inkomenstoeslag Toeslag op inkomen onder voorwaarden
Informatie over scheiden Voorlichting aan partners
Informatie over trouwen Alvorens te trouwen
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW). Extra inkomen als WW is afgelopen
Inkomensvoorziening oudere/gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) Uitkering bij beëindiging van het eigen bedrijf
Interculturele zorg Zorg voor inwoners met meerdere achtergronden
Jeugd en Gezin Ondersteuning bij op groeien en opvoeding
Jeugdzaken Informatie over Jeugdzaken

Pagina's

Icon for xls export