Algemene Informatie

Zie hier hoe deze site te gebruiken

Wijzigingen per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 zijn 3 wetten van kracht geworden waarvoor de gemeente Drimmelen verantwoordelijk is geworden.
Dat zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet

In hier onderliggende pagina's is algemene informatie over deze drie wetten verzameld en over de aanpak daarvan in de gemeente Drimmelen.

Zie ook een film over de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ).
En een overzicht van die hervorming