Jongerenzorg

Doel

Zorg voor jongeren met problemen

Bijzonderheden

Jongerenzorg (Jeugdzorg) is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jeugdigen. Jongerenzorg omvat drie groepen. Ten eerste de bijzondere jeugdzorg, jongeren uit problematische opvoedingssituaties of jongeren die misdrijven hebben gepleegd. Als tweede de groep van schooluitvallers. En tenslotte de groep van jeugdpsychiatrie.
Kijk bij CJG Drimmelen

Voor wie bedoeld

Jongeren met problemen

JUZT

Beschrijving

Begeleid wonen, Dagtrainingscentrum,Individuele ondersteuning,
Doelgroep jongeren 18-23 jaar met complexe problematiek.

Contactpersoon
Mevr. O. van de Velde 076-5256444 o.vandevelde@juzt.nl
076 525 64 44 Algemeen
Spoednummer
076 525 64 60