Jongerenzorg

Doel: 
Zorg voor jongeren met problemen
Bijzonderheden: 

Jongerenzorg (Jeugdzorg) is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jeugdigen. Jongerenzorg omvat drie groepen. Ten eerste de bijzondere jeugdzorg, jongeren uit problematische opvoedingssituaties of jongeren die misdrijven hebben gepleegd. Als tweede de groep van schooluitvallers. En tenslotte de groep van jeugdpsychiatrie.
Kijk bij CJG Drimmelen

Voor wie bedoeld: 
Jongeren met problemen

JUZT

Beschrijving: 

Begeleid wonen, Dagtrainingscentrum,Individuele ondersteuning,
Doelgroep jongeren 18-23 jaar met complexe problematiek.

Contactpersoon: 
Mevr. O. van de Velde 076-5256444 o.vandevelde@juzt.nl
076 525 64 44 Algemeen
Spoednummer: 
076 525 64 60