Samen met dorpsgenoten of anderen

Doel: 
Samen dingen doen
Bijzonderheden: 

Met elkaar kun je vaak meer bereiken dan alleen.
Bijvoorbeeld als de gemeente een probleem moet oplossen of als je met elkaar een probleem aanpakt op het gebied van leefbaarheid in eigen omgeving.
Ook in je eigen dorp? Of met anderen?

Bewonersplatform Lage Zwaluwe

Beschrijving: 

Het bewonersplatform Lage Zwaluwe omvat zeven leden en stimuleert het dorpsgericht werken in Lage Zwaluwe.
Het bewonersplatform Lage Zwaluwe bevordert de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Lage Zwaluwe. 

Contactpersoon: 
Esther Buitenhuis (Voorzitter Bewonersplatform Lage Zwaluwe)