Bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar

De bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar omvat zes leden en stimuleert het dorpsgericht werken in Hooge Zwaluwe.

De bewonersgroep Hooge Zwaluwe Voor Mekaar bevordert de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge Zwaluwe. 

Contactpersoon: 
Karel van Schubert (Voorzitter Hooge Zwaluwe Voor Mekaar)
Telefoon: 
06-16176301
Openingstijden: 

Elke derde dinsdag van de maand om 19.30 uur,
Pluspunt,
Burg. Godwaldtstraat 8, Hooge Zwaluwe.

Voorzieningen Doel
Bewonersgroepen Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving
Samen met dorpsgenoten of anderen Samen dingen doen