Bewonersgroepen

Doel: 
Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving
Bijzonderheden: 

Bewoners kunnen oplossingen voor knelpunten aandragen en iniatieven ontplooien om hun woonomgeving beter  leefbaar te maken of te houden.

Bewonersplatform Lage Zwaluwe

Beschrijving: 

Het bewonersplatform Lage Zwaluwe omvat zeven leden en stimuleert het dorpsgericht werken in Lage Zwaluwe.
Het bewonersplatform Lage Zwaluwe bevordert de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Lage Zwaluwe. 

Contactpersoon: 
Esther Buitenhuis (Voorzitter Bewonersplatform Lage Zwaluwe)
Voor wie bedoeld: