Bewonersgroepen

Doel

Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving

Bijzonderheden

Bewoners kunnen oplossingen voor knelpunten aandragen en iniatieven ontplooien om hun woonomgeving beter  leefbaar te maken of te houden.

Bewonersplatform Lage Zwaluwe

Beschrijving

Het bewonersplatform Lage Zwaluwe omvat zeven leden en stimuleert het dorpsgericht werken in Lage Zwaluwe.
Het bewonersplatform Lage Zwaluwe bevordert de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Lage Zwaluwe. 

Contactpersoon
Esther Buitenhuis (Voorzitter Bewonersplatform Lage Zwaluwe)
Voor wie bedoeld