Bewonersplatform Lage Zwaluwe

Het bewonersplatform Lage Zwaluwe omvat zeven leden en stimuleert het dorpsgericht werken in Lage Zwaluwe.
Het bewonersplatform Lage Zwaluwe bevordert de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Lage Zwaluwe. 

Contactpersoon: 
Esther Buitenhuis (Voorzitter Bewonersplatform Lage Zwaluwe)
Voorzieningen Doel
Bewonersgroepen Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving
Samen met dorpsgenoten of anderen Samen dingen doen