Bewonersplatform Terheijden

Het Bewonersplatform Terheijden
- bestaat uit zeven leden 
- vormt een Klankbordgroep tussen gemeentebestuur en inwoners van Terheijden,
- samen met dorpsgenoten of anderen.

Contactpersoon: 
Kees Rompa (Voorzitter)
Voorzieningen Doel
Bewonersgroepen Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving
Samen met dorpsgenoten of anderen Samen dingen doen