AED: Bij hartstilstand

Bijzonderheden

Zes minuten

De eerste zes minuten nadat iemand door een hartstilstand is getroffen, zijn essentieel. Het zo snel mogelijk defibrilleren van een patiënt is van groot belang voor de kans op overleving. Dankzij de introductie van automatische externe defibrillators(AED's) kan ook niet-medisch personeel defibrilleren.

Ook in de gemeente Drimmelen zijn AED's geïnstalleerd.

Labels