Veiligheidsorganisaties

Doel

Organisaties ter bevordering van veiligheid

Bijzonderheden

In en buiten het huis is soms de veiligheid in het geding.
Onderstaande organisaties kunnen helpne bij het voorkomen van geweld
en bij het opvangen van slachtoffers. 

Burgernet

Beschrijving

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving dan kunt u zich aanmelden. 

0800 0011.
Openingstijden

Op werkdagen van  09.00-12.00 uur

Politie

Beschrijving

Bent u beroofd? is er ingebroken in uw huis of uw auto? Doe aangifte bij de Politie. Informeer bij de contactpersoon van uw verzekering of de schade gedekt is. Bewaar uw aangiftepapieren.

0900-8844
Spoednummer
112
Openingstijden

U kunt op dit bureau alleen terecht als u met iemand een afspraak heeft. Hiervoor belt u 0900-8844 (24 uur per dag).

Zorg- en Veiligheidshuis Breda

Beschrijving

Veiligheidshuizen richten zich veelal op:

- Jeugdcriminaliteit
- Huiselijk geweld
- Nazorg (ex-)gedetineerden
- Veelplegers

De aanpak van de Veiligheidshuizen is:
- Persoonsgericht
- Gebiedsgebonden
- Systeemgericht
- Slachtoffergericht

De partners die samenwerken in Veiligheidshuis Breda hebben als gemeenschappelijk doel:

- voorkomen van delicten
- zorgen voor zorg aan risicojongeren
- verlenen van de beste hulp aan slachtoffers

076 529 8200
Labels