Veiligheidsorganisaties

Doel: 
Organisaties ter bevordering van veiligheid
Bijzonderheden: 

In en buiten het huis is soms de veiligheid in het geding.
Onderstaande organisaties kunnen helpne bij het voorkomen van geweld
en bij het opvangen van slachtoffers. 

Burgernet

Beschrijving: 

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving dan kunt u zich aanmelden. 

0800 0011.
Openingstijden: 

Op werkdagen van  09.00-12.00 uur

Voor een veilig thuis

Beschrijving: 

Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders. Of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel.
Voor een veilig thuis is de eerste stap naar hulp en advies. 

0800 20 00

Politie

Beschrijving: 

Bent u beroofd? is er ingebroken in uw huis of uw auto? Doe aangifte bij de Politie. Informeer bij de contactpersoon van uw verzekering of de schade gedekt is. Bewaar uw aangiftepapieren.

0900-8844
Spoednummer: 
112
Openingstijden: 

U kunt op dit bureau alleen terecht als u met iemand een afspraak heeft. Hiervoor belt u 0900-8844 (24 uur per dag).

Zorg- en Veiligheidshuis Breda

Beschrijving: 

Veiligheidshuizen richten zich veelal op:

- Jeugdcriminaliteit
- Huiselijk geweld
- Nazorg (ex-)gedetineerden
- Veelplegers

De aanpak van de Veiligheidshuizen is:
- Persoonsgericht
- Gebiedsgebonden
- Systeemgericht
- Slachtoffergericht

De partners die samenwerken in Veiligheidshuis Breda hebben als gemeenschappelijk doel:

- voorkomen van delicten
- zorgen voor zorg aan risicojongeren
- verlenen van de beste hulp aan slachtoffers

076 529 8200
Labels: