PGB Persoons Gebonden Budget

Doel: 
Een budget dat u kunt krijgen om zelf uw zorg of hulpmiddelen te regelen
Bijzonderheden: 

Een persoonsgebonden budget kunt u krijgen voor
- een Wmo-voorziening:
voor inwoners die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben
-  voor zorg vanuit de WLZ(Wet Langdurige Zorg)
- een voorziening vanuit de Jeugdwet:
voor  kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben
- voor een voorziening vanuit een zorgverzekeraar:
 voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG)

Sociaal Loket (voorheen Wmo-loket) gemeente Drimmelen

Beschrijving: 

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning?
Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning?
Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten en de dingen van alledag?
Komt U mogelijk in aanmerking voor toeslagen of uitkeringen?

Met deze vragen kunt u terecht bij het Sociaal loket. Het kan zijn dat u met een gesprek bij de balie voldoende geholpen bent of informatie hebt ontvangen. Een verwijzing naar een andere hulpverlener voor ondersteuning kan ook een advies zijn.

14 01 62, zonder kengetal
+31 162 69 01 90, vanuit het buitenland
Openingstijden: 

Zonder afspraak: Van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.30 uur.
Op afspraak: Van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Een afspraak maken kan:
- Digitaal via deze link op de gemeentelijke site: elk moment.
- Telefonisch via 140162 ( gemeente Drimmelen):
     maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur
     vrijdag tussen 8.30 en 16.00