PGB Persoons Gebonden Budget

Doel

Een budget dat u kunt krijgen om zelf uw zorg of hulpmiddelen te regelen

Bijzonderheden

Een persoonsgebonden budget kunt u krijgen voor
- een Wmo-voorziening:
voor inwoners die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben
-  voor zorg vanuit de WLZ(Wet Langdurige Zorg)
- een voorziening vanuit de Jeugdwet:
voor  kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben
- voor een voorziening vanuit een zorgverzekeraar:
 voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG)