Sociaal Loket (voorheen Wmo-loket) gemeente Drimmelen

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning?
Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning?
Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten en de dingen van alledag?
Komt U mogelijk in aanmerking voor toeslagen of uitkeringen?

Met deze vragen kunt u terecht bij het Sociaal loket. Het kan zijn dat u met een gesprek bij de balie voldoende geholpen bent of informatie hebt ontvangen. Een verwijzing naar een andere hulpverlener voor ondersteuning kan ook een advies zijn.
Is er meer aan de hand dan kan een medewerker bij u thuis komen om met u en eventueel uw naasten te praten over uw situatie. Tijdens dit gesprek bespreekt u samen de mogelijkheden.

Telefoon: 
14 01 62, zonder kengetal
+31 162 69 01 90, vanuit het buitenland
Openingstijden: 

Zonder afspraak: Van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.30 uur.
Op afspraak: Van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Een afspraak maken kan:
- Digitaal via deze link op de gemeentelijke site: elk moment.
- Telefonisch via 140162 ( gemeente Drimmelen):
     maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur
     vrijdag tussen 8.30 en 16.00

Gemeentehuis
Park 1
4921 BV Made
Postadres: 
Postbus 19
4920 AA Made
Voorzieningen Doel
AOW en Pensioen minstens 65 jaar of ouder: Welke inkomensrechten?
Bijstand Extra inkomen bij een laag inkomen
Bijzondere bijstand Voor noodzakelijk te maken kosten
Deeltaxi Vervoer van deur tot deur
Gehandicaptenparkeerkaart Op speciale parkeerplaatsen parkeren
Geldzaken Hulp bij inkomensproblemen
Huis aanpassen Veilig en onbezorgd thuis blijven wonen
Huishoudelijke hulp Hulpverlening, als u de huishouding niet meer zelf kunt doen
Ondersteuning Wie helpt bij ondersteuning
PGB Persoons Gebonden Budget Een budget dat u kunt krijgen om zelf uw zorg of hulpmiddelen te regelen
Schuldhulpverlening Voor een krediet met een betalingsregeling
Scootmobiel via Wmo Via Wmo komt u soms in aanmerking voor ondersteuning
Tegemoetkoming voor meerkosten ziekte of beperking Tegemoetkoming bij extra kosten en laag inkomen
WLZ Voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben