AOW en Pensioen

Doel

minstens 65 jaar of ouder: Welke inkomensrechten?

Bijzonderheden

Als u  de pensioengerechtigde leeftijd (afhankelijk van uw geboortedatum) heeft bereikt, kunt u AOW krijgen.
En mogelijk hebt u recht op een pensioen. 

BIj een lage AOW-uitkering en een laag pensioen hebt u misschien recht op Bijzondere Bijstand

Dat hangt allemaal af van uw partner, van uw woontijd in Nederland en nog een paar zaken.
Voor AOW informatie kunt u trecht bij de Sociale Verzekeringsbank, 
voor Bijzondere Bijstand bij het Wmo-loket,
voor een pensioen bij uw pensioen-instelling 

Thema