Huishoudelijke ondersteuning

Doel: 
Hulpverlening, als u de huishouding niet meer zelf kunt doen
Bijzonderheden: 

Indien u (tijdelijk) niet in staat is om zelf het huishouden te doen, kan huishoudelijke hulp noodzakelijk zijn. U wordt geacht eerst met eigen middelen (bijvoorbeeld hulp van gezinsleden, familie, buren of kennissen) het probleem op te lossen.
Lukt dat niet, dan is ondersteuning voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo een mogelijkheid.
Indien de noodzaak voor die hulp noodzakelijk blijkt kunt u van de gemeente een financiële tegemoetkoming krijgen, afhankelijk van uw inkomen.

Voor wie bedoeld: 
iedereen

Sociaal Loket (voorheen Wmo-loket) gemeente Drimmelen

Beschrijving: 

Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning?
Heeft u moeite om u te verplaatsen binnen en/of buiten uw woning?
Of is het door uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten en de dingen van alledag?
Komt U mogelijk in aanmerking voor toeslagen of uitkeringen?

14 01 62, zonder kengetal
+31 162 69 01 90, vanuit het buitenland
Openingstijden: 

Zonder afspraak: Van maandag tot en met vrijdag, tussen  09.00 en 12.30 uur.
Op afspraak: Van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Een afspraak maken kan:
- Digitaal via deze link op de gemeentelijke site: elk moment.
- Telefonisch via 140162 ( gemeente Drimmelen):
     maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur
     vrijdag tussen 8.30 en 16.00

SWO Thuis

Beschrijving: 

SWO Thuis biedt ondersteuning voor alle inwoners uit de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg bij huishoudelijke taken die zij zelf niet meer kunnen uitvoeren.

0162 74 81 88
Openingstijden: 

Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 14.00 uur

SoZo Zorg Giessen

Beschrijving: 

Christelijk Evangelische Zorg.
Wonen in een beschermde woonvoorziening met een therapeutisch klimaat en 24-uurs toezicht en begeleiding door HBO/WO geschoold personeel, in combinatie met begeleiding bij het plannen en structureren van de week en de begeleiding bij de uitvoering daarvan. Dagelijkse begeleidingsgesprekken. Dagbesteding dmv een structurerele tijdsbesteding waarin clienten actief worden begeleid en betrokken, die hen zingeving biedt en hen helpt om, ondanks problematiek, een zinvol leven te leiden.

Contactpersoon: 
Drs.D.W.(Wouter) van Twillert
06-164 028 88
Thema: