Voorzieningen

Doel
Activiteiten voor vrijwilligers Voor welke activiteiten kunnen vrijwilligers waar terecht
AED: Bij hartstilstand
Alarmering, Persoonlijke In noodgevallen personen of diensten of diensten alarmeren
Algemene verzorging & welzijn Wie kan u verzorgen of uw welzijn verbeteren
AOW en Pensioen minstens 65 jaar of ouder: Welke inkomensrechten?
Begeleiding Mensen in eigen kracht zetten
Begroten en budgetteren Meer grip krijgen op uw financiën
Belangenbehartiging Belangenbehartiging voor inwoners met beperkingen
Belasting(en) Belangrijke belastingen die u meestal moet betalen
Bevallen Wie helpt bij of na bevalling
Bewonersgroepen Wat kunnen bewonersgroepen doen voor een leefbare omgeving
Bibliotheken Ontwikkeling en ontplooiing van individu en samenleving
Bij ongelukken Wie te bellen
Bijstand Extra inkomen bij een laag inkomen
Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) Voor het starten of problemen oplossen bij eigen bedrijf
Bijzondere bijstand Voor noodzakelijk te maken kosten
Blokkeren van passen Hoe Uw bankpas(sen) en Creditcard te ANWB-pas, tankpas, airmiles-pas e blokkeren bij vermissing
Boodschappenservice Mogelijkheden om uw boodschappen bezorgd te krijgen
Bus/Trein Vervoer met trein en bus
Buurtbemiddeling Problemen tussen buren voorkomen of oplossen
Buurtsportcoaches Sport- en beweegaanbod voor inwoners Drimmelen
Collectieve ziektekostenverzekering Verzekering tegen verlaagd tarief
Dagverzorging/Dagbesteding Waar kunt u dagverzorging krijgen
Deeltaxi Vervoer van deur tot deur
Een gesprek Kunnen praten als je er behoefte aan hebt
Eetpunten Verstrekken van een warme maaltijd tegen een kleine vergoedeing