Dagverzorging/Dagbesteding

Doel

Waar kunt u dagverzorging krijgen

Autisme en adhd centrum ’t Zonneke (AACtZ)

Beschrijving

Autisme en AD(H)D centrum ’t Zonneke( AACtZ) is een unieke, landelijk gelegen, zorginstelling. ACtZ biedt diagnostiek, groepsbegeleiding en individuele begeleiding- en behandeling, maar ook kortdurend verblijf aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Met speciale aandacht voor vermoedens of diagnose van Autismespectrumstoornis en/of AD(H)D met een IQ van 70 of hoger.

0162 32 06 74

Stichting samenwerkende zorgboeren Zuid

Beschrijving

Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg heel goed samen. Allerlei mensen, zoals deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, personen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen vinden er een waardevolle dagtaak in een natuurlijke omgeving.

Contactpersoon
Aileen Saft
06 315 91 110
073 68 710 23
Thema