Dagverzorging/Dagbesteding

Doel: 
Waar kunt u dagverzorging krijgen

Stichting samenwerkende zorgboeren Zuid

Beschrijving: 

Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg heel goed samen. Allerlei mensen, zoals deelnemers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, personen met een psychische of sociale hulpvraag of zorgbehoevende ouderen vinden er een waardevolle dagtaak in een natuurlijke omgeving.

Contactpersoon: 
Aileen Saft
06 315 91 110
073 68 710 23
Thema: