Algemeen

Inleiding en adressen

Inleiding

Het cluster Sociale Zaken vormt een onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden van de gemeente.
Dit cluster verzorgt een bijstandsuitkering als men onverhoopt enige tijd niet zelf voor een eigen inkomen kan zorgen.
Het cluster kan ook een andere uitkering verstrekken als men tot een bepaalde doelgroep behoort, bijvoorbeeld als men een beginnend zelfstandige ondernemer is. 

Adressen en telefoonnummers

Cluster Sociale Zaken
Bezoekadres
Park 1 te Made

Correspondentieadres
Postbus 19, 4920 AA  Made
Telefoonnummer 14 0162 (zonder kengetal)

 Algemeen spreekuur

Elke werkdag tussen 09.00 en 12.30 uur kunt u zowel telefonisch als persoonlijk terecht bij de front-office van Sociale Zaken, voor algemene vragen over een uitkering of aanvraag.

De front-office vindt u in de publiekshal van het gemeentehuis balie 5.