Langdurige Zorg

Doel: 
Als 24 uur zorg per dag dichtbij moet zijn
Bijzonderheden: 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden van de wet. Vraag  het Wmo-loket van de gemeente om ondersteuning bij uw vraag.

CIZ -Centrum Indicatiestelling Zorg

Beschrijving: 

Het CIZ beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg. Dit gebeurt op basis van uniforme en objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Want, om mogelijk te maken dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft, moet de zorg betaalbaar blijven én rechtvaardig worden verdeeld.

088 789 10 00
Openingstijden: 

08.00 tot 18.00 uur

Thema: