MEE West-Brabant

MEE West-Brabant: dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. 
MEE maakt meedoen mogelijk! 

Door ondersteuning

- van kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vormen van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek.
- van ouderen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz).
- bij het vinden en behouden van een passende werkplek, woonplek, school of vrijetijdsbesteding.

En door  

- onafhankelijke cliëntondersteuning.

Soms kan een vraag direct beantwoord worden, telefonisch bijvoorbeeld.
Is net iets meer nodig?
Een consulent graag bij u thuis of we regelen een gesprek in de wijk. 

MEE West-Brabant zorgt daarbij voor samenhang van informele ondersteuning (netwerk, mantelzorgers en vrijwilligers) en formele ondersteuning (algemene en speciale voorzieningen).

Telefoon: 
076 522 30 90
Openingstijden: 

Werkdagen 9.00-17.00

Heerbaan 100
4817 NL Breda
Postadres: 
Postbus 3207
4800 DE Breda
Voorzieningen Doel
Belangenbehartiging Belangenbehartiging voor inwoners met beperkingen
Gehandicaptenzorg Advisering rond handicap, ontwikkelingsachterstand, functiebeperking of chronische ziekte
Leven met een verstandelijke beperking Ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ondersteuning Wie helpt bij ondersteuning
Werken met een beperking Een passende baan vinden