Mantelzorg/respijtzorg

Mantelzorg is de zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. De diversiteit onder mantelzorgers is dan ook groot.
Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden, alle etniciteiten en ze zorgen in verschillende vormen voor mensen met allerlei aandoeningen.

De gemeente Drimmelen kan mantelzorgers ondersteunen.
Mantelzorgers komen ook voor een waardering in aanmerking. Zie  hier.

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.
Mantelzorgers kunnen zo de zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen.

Zie hier voor een duidelijk overzicht van vormen van Respijtzorg.