Terminale Zorg, Hospices

Doel: 
Verblijf in een Hospice is mogelijk voor volwassenen in hun laatste levensfase
Bijzonderheden: 

Bijna iedereen zal er voor kiezen om in de eigen, vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Thuis overlijden is echter niet altijd mogelijk; wellicht zijn er geen of onvoldoende naasten of de naasten overbelast. Er kan behoefte zijn aan intensieve medische en / of verpleegkundige behandeling of de woonomstandigheden lenen zich niet voor de rustige laatste levensfase.

Een verzoek tot opname loopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of direct via het Hospice
Het aanmelden bij het CIZ kan gedaan worden door de patiënt zelf, familie, mantelzorger, huisarts, thuiszorginstelling of ziekenhuis.

Voor wie bedoeld: 
volwassenen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden of korter

Hoom Terminale Thuiszorg

Beschrijving: 

Vrijwillige palliatieve terminale zorg (het woord palliatief betekent verzachtend/verlichtend) betekent voor de vrijwilligers van HOOM heel concreet: ‘ er zijn’ voor mensen die thuis willen sterven.
In die bijzondere situatie bieden zij hulp en ondersteuning aan de cliënt en zijn/haar omgeving. 

Een vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg heeft een training gevolgd en wordt bovendien begeleid door de coördinator van HOOM. 

0168-356555
Thema: 
Voor wie bedoeld: