Huurtoeslag

Doel

Het verlichten van woonlasten voor lagere inkomensgroepen

Bijzonderheden

Betaalt u veel huur en heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u recht op huurtoeslag. Bel de belastingdienst of kijk op hun website of u recht heeft op een bijdrage. SWO kan u behulpzaam zijn bij het invullen van een aanvraagformulier. Een paar maanden na opsturen van het aanvraagformulier krijgt u bericht van de belastingdienst. Hierin staat hoeveel huurtoeslag u krijgt. De belastingdienst stort het bedrag automatisch elke maand op uw rekening.
Huurt u van een woningstichting? Ook daar kunt u terecht voor informatie. 


Belastingdienst

Beschrijving

Iedereen die werkt of een uitkering heeft, betaalt belasting en premies aan de Belastingdienst. Meestal worden deze bedragen ingehouden op uw loon of uitkering. De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt dan deze belasting voor u. De Belastingdienst bepaalt hoeveel u moet betalen. Bij de Belastingdienst kunt u ook terecht voor huurtoeslag en zorgtoeslag. Misschien kunt u belastinggeld terugkrijgen. Vul daarom ieder jaar een aangifteformulier Inkomstenbelasting in.

0800 0543
Openingstijden

De balie is op werkdagen open van 8.00 tot 17.00 uur

Thema