Huiselijk geweld

Doel

Wat te doen bij huiselijk geweld

Bijzonderheden

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch. Huiselijk geweld komt helaas vaak voor.
Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Met een ander of met degene waar u zich zorgen over maakt. Er over praten kan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Bellen kan altijd anoniem. Een melding daarover doen? Dat kan bij Voor een Veilig Thuis