Over Dorpsteams

Het Dorpsteam

Met vragen vragen of problemen op het gebied welzijn en zorg kunt u voortaan terecht bij het dorpsteam.

Contact met het dorpsteam

Dat kan door een meldingsformulier in te vullen en naar het gemeentehuis te mailen (gemeente@drimmelen.nl).

Als u ondersteuning nodig heeft kunt u zich ook melden bij het dorpsteam. Neem daarvoor contact op met het Wmo-loket op het gemeentehuis of met één van de andere organisaties die in het dorpsteam zitten.

- Wmo-loket, telefoon 140162;
- Surplus, de wijkzuster en ouderenzorg, telefoon 0168-331826;
- SWO, mantelzorgondersteuning en andere welzijnstaken, telefoon 0162-451894;
- Algmeen Maatschappelijk Werk, Surplus Welzijn, telefoon 0162 682 236 of 076 593 1 22;
- MEE ondersteuning aan mensen met een beperking, telefoon 076-5223090;
- De Wijngaerd, zorg- en dienstverlening voor minder vitale ouderen, telefoon 0162-690500;
- Thebe, wijkverpleegkundigen:
- Wagenberg Terheijden: 088 1173216
- Hooge en Lage Zwaluwe: 088-1173217 
- Made en Drimmelen: 088-1173219; 


De mensen uit het dorpsteam werken ook samen met uw huisarts.

Een gesprek thuis

Nadat u contact hebt opgenomen met het dorpsteam, wordt, als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden, een afspraak met u gemaakt voor een huisbezoek. Een deskundige medewerker van het dorpsteam komt dan thuis met u praten over uw situatie. Het is goed om bij dat gesprek een naaste of voor u belangrijk persoon en uw zorgverlener uit te nodigen. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dat u thuisgestuurd krijgt. Aanvraag Bliikt uit het gesprek blijkt dat uw professionele hulp nodig heeft? Dat moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Stichting MEE, of een ouderenadviseur van SWO kan u daarbij helpen. Vervolgens ontvangt u van de gemeente bericht of en welke zorg u gaat ontvangen. Als u het daar niet eens bent, kunt u bezwaar maken. Met uw zorgverlener maakt u verdere afspraken over de ondersteuning.

Vragen?

Als u vragen heeft over het gesprek, het verslag of de brief over uw ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met de persoon die u gesproken heeft of met het Wmo-loket.